Araş. Gör. OĞUZ ERSÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. OĞUZ ERSÖZ

T: (0282) 250 6202

M oersoz@nku.edu.tr

W oersoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hukuk Fakültesi
Bölüm:Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖZEL HUKUK (DR)
Öğrenim Yılları: 2018-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2016-2018
Tez: Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma (2018)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HUKUK PR.
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2017-
Araş. Gör. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
2016-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZ O., 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu, Legal Hukuk Dergisi, vol. 15, pp. 2895-2937, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ERSÖZ O., Tenkis Defi, Legal Hukuk Dergisi, vol. 15, pp. 601-628, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
3. ERSÖZ O., Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ve Uygulama Alanı, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, vol. 9, pp. 225-251, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
4. ERSÖZ O., Hukuk Yargılaması Yönünden Zamanaşımı, Legal Hukuk Dergisi, vol. 14, pp. 4223-4262, 2016.
Özgün Makale TR DİZİN
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZ O., Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2018.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks Erişim Linki
2. ERSÖZ O., ÖNDER G. Ş., Evlenmenin Yokluğu, Yargıtay Dergisi, cilt 45, ss. 1059-1128, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
3. İYİLİKLİ A. C., ERSÖZ O., Ergin Kısıtlıya Ana Veya Babanın Veli Atanmasının Hukuki Sonuçları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ss. 169-216, 2018.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks Erişim Linki
4. ERSÖZ O., Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı ve Tacirler Hakkında Uygulanması, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 69-104, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ERSÖZ O., Hukuk Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süreleri, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 91, ss. 74-86, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ERSÖZ O., Yargıtay Kararları Bağlamında 6331 Sayılı İsg ve 5510 Sayılı Ssgssk Hükümleri Çerçevesinde İş Kazası Kavramı ve Unsurları, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 91, ss. 78-93, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BAYINDIR S., APİŞ Ö., ERSÖZ O., KİTLE İLETİŞİM HUKUKU, Yayın Yeri: On İki Levha, 2018.
Bilimsel Kitap
2. ERSÖZ O., Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma, Yayın Yeri: On İki Levha Yayıncılık, 2018.
Bilimsel Kitap
3. BAYINDIR S., ERSÖZ O., Uzlaştırma (Sınava Hazırlık Kitabı), Yayın Yeri: Hiper Yayın, 2018.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERSÖZ O., 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (29.09.2018-30.09.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ERSÖZ O., Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi, 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (ASOSCONGRESS 2018) (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ERSÖZ O., Tüzel Kişilerin Tüketici Statüsü Üzerine Değerlendirmeler, Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi (ICOMEP 2018 SPRING) (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ERSÖZ O., ÖNDER G. Ş., Evlenmenin Yokluğu, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES - 2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ERSÖZ O., ÖNDER G. Ş., Soybağının Reddi, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES - 2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ERSÖZ O., Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (12.10.2017-14.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERSÖZ O., Hukuki Açıdan Boşanma, Farklı Yönleriyle Aile ve Boşanma Paneli (25.04.2018-25.04.2018).
Davetli konuşmacı
2. YASAN M., ERSÖZ O., Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Yada Butlanına İlişkin Kararın Hüküm İfade Edebilmesi İçin Kesinleşme Şartının Aranması (TTK m.450), Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumu (08.11.2017-10.11.2017).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. The Journal of Social Science, Yayın Yeri: The Journal of Social Science, Yayın Kurulu Üyeliği (15.05.2018-).
Ulusal Dergi Erişim Linki
Aldığı Sertifikalar
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Paneli, Yer:İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi T, 12.02.2018-12.02.2018.
Liderlik ve İsletme Yöneticiliği, Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü Ücretsiz Online Sertifika Programı, 04.09.2017-11.09.2017.
İş Hukuku uygulamaları, Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz online sertifika eğitim programı, 24.07.2017-31.07.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Denetimli Serbestlik Gençlik Programı (DENGE) Bölgesel Semineri, Yer:Şişli Grand Cevahir Otel, Düzenleyenler:Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü , 11.09.2018-11.09.2018.
1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES - 2018), Yer:İstanbul, 09.04.2018-11.04.2018.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Paneli, Yer:Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Düzenleyenler: Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Komisyonu , 12.02.2018-12.02.2018.
Türk Ticaret Kanununun 5.Yılı Sempozyumu, Yer:Ankara, Düzenleyenler:Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı, 08.11.2017-10.11.2017.
Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Yer:Diyarbakır, Düzenleyenler:Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12.10.2017-14.10.2017.
Farklı Yönleriyle Aile ve Boşanma Paneli, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:NKÜ Sosyoloji Topluluğu, 25.04.2018.