Araş. Gör. OĞUZ ERSÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. OĞUZ ERSÖZ

T: (0282) 250

M oersoz@nku.edu.tr

W oersoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hukuk Fakültesi
Bölüm:Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HUKUK PR.
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2017-
Araş. Gör. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
2016-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZ O., 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Tehlike Sorumluluğu, Legal Hukuk Dergisi, cilt 15, ss. 2895-2937, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ERSÖZ O., Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı ve Tacirler Hakkında Uygulanması, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 69-104, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ERSÖZ O., Tenkis Defi, Legal Hukuk Dergisi, cilt 15, ss. 601-628, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
4. ERSÖZ O., Hukuk Yargılaması Yönünden Zamanaşımı, Legal Hukuk Dergisi, cilt 14, ss. 4223-4262, 2016.
Özgün Makale TR DİZİN
5. ERSÖZ O., Uygulamada Damga Vergisinin İade Talebinin Hukuki Sonucu ve Analizi, Güncel Hukuk Dergisi, ss. 58-59, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ERSÖZ O., Hukuk Yargılamasında İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süreleri, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 91, ss. 74-86, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ERSÖZ O., Yargıtay Kararları Bağlamında 6331 Sayılı İsg ve 5510 Sayılı Ssgssk Hükümleri Çerçevesinde İş Kazası Kavramı ve Unsurları, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 91, ss. 78-93, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ERSÖZ O., 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın Devri ve Vekalet Sözleşmesi Kurumlarının Karşılaştırılması, Sakarya Barosu Dergisi, ss. 4-8, 2016.
Özgün Makale
4. ERSÖZ O., YİĞİT P., Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Üst Hakkının Genel Teorisi Ve Üst Hakkının Süresinin Bitiminden Önce Devri İmkânı, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 90, ss. 166-174, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BAYINDIR S., ERSÖZ O., Uzlaştırma (Sınava Hazırlık Kitabı), Yayın Yeri: Hiper Yayın, 2018.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERSÖZ O., Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (12.10.2017-14.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERSÖZ O., YASAN M., Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Yada Butlanına İlişkin Kararın Hüküm İfade Edebilmesi İçin Kesinleşme Şartının Aranması (TTK m.450), Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyumu (08.11.2017-10.11.2017).
Tam metin bildiri
Aldığı Sertifikalar
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Paneli, Yer:İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi T, 12.02.2018-12.02.2018.
Liderlik ve İsletme Yöneticiliği, Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü Ücretsiz Online Sertifika Programı, 04.09.2017-11.09.2017.
İş Hukuku uygulamaları, Yer:İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz online sertifika eğitim programı, 24.07.2017-31.07.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Paneli, Yer:Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Düzenleyenler: Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Komisyonu , 12.02.2018-12.02.2018.
Türk Ticaret Kanununun 5.Yılı Sempozyumu, Yer:Ankara, Düzenleyenler:Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı, 08.11.2017-10.11.2017.
Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Yer:Diyarbakır, Düzenleyenler:Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12.10.2017-14.10.2017.